Mes esame jauna, labai ambicinga komanda savo srities profesionalų. Turime didesne nei 30-ties metų patirtį organizuojant, vykdant statybas bei pastatų rekonstrukcijas.

Mums yra suteikta teisė būti ypatingu statinių statybos rangovais, statyti kultūros paveldo, gyvenamuosius bei negyvenamuosius pastatus.

Didžiąją dalį darbų (80 procentų) atliekame patys, todėl galime kontroliuoti paslaugos teikimą nuo užklausos gavimo iki darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Tiems darbams, kurių neatliekame patys, samdome tik patikimus subrangovus, už kurių darbo kokybę patys prisiimame atsakomybę.

Įsiklausome į kiekvieno kliento poreikius. Jų neskirstome į mažus ir didelius. Taip pat siekiame, kad kiekvienas darbuotojas jaustų asmeninę atsakomybę už tinkamą paslaugų teikimą.

Dalyvaudami konferencijose, seminaruose ir kursuose, mūsų diplomuoti ir atestuoti inžinieriai nuosekliai tobulina profesinių sričių žinias. Daug dėmesio skiriame darbininkų kvalifikacijos kėlimui - skatiname jų mokymąsi darbo vietoje, tokiu būdu užtikrindami įmonės patirties („know-how") perdavimą „iš kartos į kartą". Darbuotojus nuolat informuojame apie galiojančius teisinius ir normatyvinius reikalavimus ir jų pasikeitimus.

Savo užsibrėžtus tikslus pasiekiame:

Analizuodami užsakovų poreikius ir įvertindami savo galimybes;

Dirbdami tik su patikimais tiekėjais ir rangovais (siekiame, kad jų teikiamos medžiagos ar paslaugos ir jų darbuotojų darbo sąlygos atitiktų mūsų bendrovės politiką);

Organizuodami darbuotojų praktinį mokymą, skatindami kelti kvalifikaciją, nuolat akcentuodami kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę, ugdydami sąmoningumą dėl saugumo, tiekdami kokybiškas paslaugas ir nesukeldami poveikio aplinkai.

Supažindindami bendrovės darbuotojus bei partnerius ir užsakovus su kokybės, aplinkos apsaugos ir profesinės saugos bei sveikatos vadybos tikslais bei įsipareigojimais.

Informuodami darbuotojus apie galiojančius teisinius ir normatyvinius reikalavimus.

Tobulindami išteklių vadybą ir gamtinių išteklių bei resursų racionalų panaudojimą.

Siekdami vadybos sistemos rezultatyvumo. Įtraukdami darbuotojus, rangovus, tiekėjus, darbo vietų lankytojus į reikšmingų aplinkos apsaugos aspektų, rizikos veiksnių valdymą, planuojant ir vykdant veiklą. Skatindami nuolatinį aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo veiksmingumą, taršos prevenciją.

Nuolat vykdydami nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų prevenciją, skatindami techninių naujovių ir pažangių technologijų taikymą, įrengdami darbo vietas, sudarydami saugią darbo aplinką organizacijos darbuotojams ir lankytojams, parinkdami saugias darbo bei apsaugos priemones.