Kodėl mes?


Kokybės garantija

Suteikiame realias savo darbo kokybės garantijas!


Savo užsibrėžtus tikslus pasiekiame

Analizuodami užsakovų poreikius ir įvertindami savo galimybes; 

Dirbdami tik su patikimais tiekėjais ir rangovais (siekiame, kad jų teikiamos medžiagos ar paslaugos ir jų darbuotojų darbo sąlygos atitiktų mūsų bendrovės politiką); 

Organizuodami darbuotojų praktinį mokymą, skatindami kelti kvalifikaciją, nuolat akcentuodami kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę, ugdydami sąmoningumą dėl saugumo, tiekdami kokybiškas paslaugas ir nesukeldami poveikio aplinkai.


 
Apmokymai

Supažindiname bendrovės darbuotojus bei partnerius ir užsakovus su kokybės, aplinkos apsaugos ir profesinės saugos bei sveikatos vadybos tikslais bei įsipareigojimais. 

Informuojame darbuotojus apie galiojančius teisinius ir normatyvinius reikalavimus. 

Tobuliname išteklių vadybą ir gamtinių išteklių bei resursų racionalų panaudojimą. 

Siekdami vadybos sistemos rezultatyvumo. Įtraukdami darbuotojus, rangovus, tiekėjus, darbo vietų lankytojus į reikšmingų aplinkos apsaugos aspektų, rizikos veiksnių valdymą, planuojant ir vykdant veiklą. Skatindami nuolatinį aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo veiksmingumą, taršos prevenciją. 

Nuolat vykdydami nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų prevenciją, skatindami techninių naujovių ir pažangių technologijų taikymą, įrengdami darbo vietas, sudarydami saugią darbo aplinką organizacijos darbuotojams ir lankytojams, parinkdami saugias darbo bei apsaugos priemones.

Dirbame pagal ISO standartus

Vykdydami statybos darbus nuolatos vadovaujamės tik kokybės vadybos ISO 9001:2008, aplinkos apsaugos vadybos BS OHSAS 18001:2007 ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos ISO 14001:2004 standartais!

Statome, renovuojame gyvenamuosius namus ir visuomenines paskirties objektus. Restauruojame kultūros
paveldo objektus. Atliekame skardinimo darbus nuo palangės iki pilno stogo įrengimo.